Connect with us :
Home  |  CompTIA Thailand  |  Worldwide
หน้าหลัก เกี่ยวกับ CompTIA CompTIA Certifications ข้อมูลและบทความ ข่าวและกิจกรรม ติดต่อสอบถาม พันธมิตร
Home > ข่าวและกิจกรรม (News) > Detail ...
   Meeting with dean of RMTUP 

22 ก.ย. 58 : คุณเดนิส (Vice President of Asia Pacific CompTIA ) เข้าพบท่านอธิการบดี ท่านรองอธิการบดี และคณะอาจารย์ ของ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์

เพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุน CompTIA ในการเปิดเป็นศูนย์สอบ และส่งเสริมให้นักศึกษาสอบให้ได้รับรองหลักสูตรต่างๆ จาก CompTIA ด้วยดีเสมอมา

และทางมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ต้องการให้หลักสูตร CompTIA เข้ามาเป็นโครงการพิเศษให้กับ นศ. ต้อนรับการเข้ามาของ AEC ในอนาคตอันใกล้

 

 Copyright (C) 2012 CompTIA Thailand