Connect with us :
Home  |  CompTIA Thailand  |  Worldwide
หน้าหลัก เกี่ยวกับ CompTIA CompTIA Certifications ข้อมูลและบทความ ข่าวและกิจกรรม ติดต่อสอบถาม พันธมิตร
Home > ข่าวและกิจกรรม (News)
   ข่าวและกิจกรรม (News)
CompTIA - Dragons Move Partner
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 คุณปริญญา เอกโพธิ์ (Training Director) บริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ จำกัด ได้รับมอบโล่ CompTIA Authorized Partner จาก Mr.Dennis Kwok - Vice President of Asia Pacific CompTIA เพื่อแสดงความขอบคุณ บริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ จำกัด สำหรับการเป็นพันธมิตรด้านการฝึกอบรมของ CompTIA ด้วยดีตลอดมา
more detail
Introduce CompTIA @KMITL Faculty of Engineering
25 ก.ย. 58 : ตัวแทนจาก CompTIA คุณเดนิส (Vice President of Asia Pacific CompTIA) และคุณชาร์ล (Country Manager of CompTIA ) เข้าเสนอหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับทาง ท่านคณบดี และคณาจารย์ ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทางคณะมีนโนบายให้นักศึกษาเข้ารับการอบรม และต้องผ่านการสอบหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพสากลจาก CompTIA เพื่อเป็นการรับรองทักษะความสามารถของนักศึกษา ในหลักสูตร International program เมื่อจบไปจะได้รับการต้อนรับอย่างดีในขั้นตอนการสมัครงาน เพราะใบรับรองของ CompTIA เป็นตัวการันตี ในความสามารถและประสิทธิภาพของนักศึกษา
more detail
Meeting with Royal Thai Armed Forces Headquarters
24 ก.ย. 58 : พลตรี ฤทธี อินทราวุธ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นำเสนอนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านไอทีในกองทัพบก ให้กับคุณเดนิส (Vice President of Asia Pacific CompTIA) ทราบว่า ทางกองทัพบกต้องการยกระดับนายทหาร และบุคลากรให้ได้รับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ ความเข้าใจ ต่อระบบ Network Security เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันระบบ และข้อมูลต่างๆ ภายในกองทัพบก
more detail
Meeting with NSTDA ACADEMY
24 ก.ย. 58 : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. (NSTDA) โดย ผู้อำนวยการ คุณศิริชัย ให้เกียรติต้อนรับ คุณชาร์ล (Country Manager of CompTIA Thailand) และคุณเดนิส (Vice President of Asia Pacific CompTIA) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยโครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพ เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ดังนั้นการอบมรมหลักสูตรต่างๆ จึงต้องมีการปรับปรุงให้ทันตามเทคโนโลยีในปัจจุบันอีกด้วย
more detail
Meeting with KMUTNB
23 ก.ย. 58 : คุณชาร์ล (Country Manager of CompTIA Thailand) และคุณเดนิส (Vice President of Asia Pacific CompTIA) เดินทางให้คำปรึกษากับทาง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากการที่หลักสูตร CompTIA เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ชี้แนวทางเสริมหลักสูตรจาก CompTIA ในการศึกษาระดับปริญญาโท แนะนำหลักสูตร CompTIA CTT+ สำหรับวิทยากร และท่านอาจารย์ผู้สอน ทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อยู่ในระหว่างการจัดตั้งเป็น Training Center ศูนย์สอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ CompTIA เป็นโครงการต่อไป
more detail
Introduce CompTIA @ SCG
21 ก.ย. 58 : ที่สำนักงานใหญ่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG chemicals co.,ltd) คุณเดนิส และคุณวรศิริ (ฺBusiness IT Solutions Manager of SCG chemicals co.,ltd) ได้พูดคุยถึงรูปแบบระบบการทำงานของบุคลากรด้าน IT เพื่อที่จะพัฒนาให้มีความรู้ด้าน Security โดยใช้หลักสูตรตาม CompTIA Skills Certification Roadmap ในการอบรมบุคลากร
more detail
หลักสูตรอบรมความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ CompTIA Security+
การจัดสอบนักคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม IT Outsourcing ของประเทศไทย
Introduce CompTIA @ธนาคารออมสิน
Introduce CompTIA Healthcare IT @ รพ.ศิริราช
NTC - CompTIA day
พิธีมอบ Cert. CompTIA @RMUTSB
Meeting with ISS Resolution
Meeting with dean of RMTUP
Meeting with KYOCERA THAILAND
Introduce CompTIA @วิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์
Meeting with NSTDA
Salary Based for CompTIA Certified
Network Training Center (NTC) has joined CompTIA Training Delivery Partner
Introduce CompTIA @ BETAGRO GROUP
CompTIA Participation @ THALES Seminar
CompTIA Project+ Training @CGD
CompTIA Project+@NECTEC
GK CompTIA Partner, Grand Opening Ceremony
CompTIA Project+ Sponsor by SIPA Host by RMUTSB
Training CTT+ for Student at KMUTNB
8 Best Certifications for Government IT Jobs
การอบรมหลักสูตร CompTIA A+ ของ วสท.
RMUTSB เปิด Help desk รับซ่อมคอมพิวเตอร์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Multimedia
โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม
การจับมือกันระหว่าง CompTIA และ Firt Logic Training Center
มทร.สุวรรณภูมิลงนามความร่วมมือกับบริษัท gtslearning International
Copyright (C) 2012 CompTIA Thailand