Connect with us :
Home  |  CompTIA Thailand  |  Worldwide
หน้าหลัก เกี่ยวกับ CompTIA CompTIA Certifications ข้อมูลและบทความ ข่าวและกิจกรรม ติดต่อสอบถาม พันธมิตร
Home > เกี่ยวกับ CompTIA > Detail ...
   ข้อมูลเกี่ยวกับ CompTIA 
      
 
CompTIA คืออะไร
           CompTIA คือ องค์กรที่ให้ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ก่อตั้งมากว่า 30ปี เรื่องหลักที่ทำคือการออกใบรับรองให้บุคคลในวงการ ICT (Certification) ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึง ระดับผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้แก่ Security, Networking, Cloud, Mobile และมีส่วนช่วยในเรื่องการให้ความรู้ การให้การศึกษาแก่อุตสาหกรรมด้าน ICT ช่วยในเรื่องของการฝึกอบรม เพื่อให้การทำธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น และยังทำการศึกษาเรียนรู้เพื่ออุตสาหกรรม ในเรื่องที่จะช่วยให้ ICT สามารถรับมือกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจได้ในทุกรูปแบบ นอกจากนี้แล้วยังใช้เวลาส่วนหนึ่งในการที่จะให้การฝึกอบรม แก่ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเมื่อพวกเขาได้งานทำ ก็มีส่วนทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นี้จะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรของเราดำเนินการเกี่ยวกับอะไร 
          CompTIA Certification สามารถที่จะรองรับเทรนใหม่ๆ ของ Technology เป็น Certification Program ที่รองรับมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล และมีการตั้งระดับความสามารถในด้านไอที เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่กำลังจะมาในอนาคต ที่รวมไปถึง Cloud Computing และ เทคโนโลยี Mobile
          มีอีกเรื่องที่สำคัญที่จะช่วยอธิบายถึง CompTIA โดยข้อเท็จจริงแล้ว CompTIA Certification ทำมาเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ CompTIA เป็นผู้จัดทำในส่วนของเนื้อหาและชุดข้อสอบ ซึ่งในขณะนี้ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยด้วย 30กว่าปีที่ก่อตั้งมา CompTIA มีพาทเนอร์ทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งภาคอุตสาหกรรมจะเป็นผู้บอกเราว่า ต้องการ Certification ในด้านใดบ้าง ที่จะช่วยทำให้ได้บุคลากรที่ตรงกับงาน สิ่งนี้ทำให้เราเป็น Certification ที่ต่างจากตัวอื่นๆ CompTIA กำลังจะมีส่วนช่วยในด้านพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในด้าน ICT ในประเทศไทย ด้วยการออกใบรับรองว่าได้มาตรฐานในระดับสากล โดยที่ CompTIA เป็นกลุ่มใหญ่ ที่มีกว่าสมาชิกมากกว่า 2 ล้านคนใน 30 ปีที่ผ่านมา
        CompTIA เป็นพันธมิตรกับ องค์กรในเชิงพาณิชย์ องค์กรฝึกอบรม ธุรกิจค้าส่ง สถาบันการศึกษาหน่วยงานรัฐบาล ในระดับสากลเรามีสมาชิกมากกว่า 2,000 องค์กร มากกว่า 2,000 สถาบันการศึกษาทั่วโลกขอยกตัวอย่างของการเป็นพันธมิตรกับองค์กรของรัฐบาลเช่น รัฐเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนเพื่อให้บุคลากรเข้าถึงข้อมูลและการทดสอบที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล
 
ทำไม CompTIA จึงสนใจเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย
          เรามองเห็นถึงโอกาสความพร้อมความต้องการในประเทศไทย และสอดคล้องกับการที่เป็นประเทศไทยที่กำลังจะเข้าร่วม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) เรามีความสนใจที่จะมีส่วนผลักดันให้คนไทย ให้มีการได้รับการรองรับว่ามีความรู้ความสามารถที่ได้มาตรฐานกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันได้ทั้งในระดับอาเซียน และรวมถึงในระดับสากล
          แรงขับเคลื่อนของอาเซียน ในปี 2015 ที่หลายๆ ประเทศในแถบอาเซียนกำลังจะรวมกลุ่มตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเราอยากมองเห็นการร่วมมือกันในการร่วมกันสร้างเศรษฐกิจที่ดีขึ้น การก้าวไปข้างหน้า เข้าสู่ยุคดิจิตอล และสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะเป็นตัวช่วย คือการพัฒนาทางด้านบุคลากร CompTIA เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ ซึ่งเราเองก็มั่นใจว่าจะเป็นส่วนช่วยให้ประเทศไทย ยกระดับความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นในระดับสากล คนไทยสามารถที่จะไปทำงานที่ประเทศต่างๆ ด้วย CompTIA Certificate ใบเดียวกัน และมีรายได้ส่งกลับมายังครอบครัว นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ CompTIA Certificate Program สามารถจะให้การสนับสนุนได้ องค์กรด้านไอทีใหญ่ๆ เช่น HP, DELL, APPLE ฯลฯ ต่างก็ให้การยอมรับ และต้องการคนที่มี CompTIA Certificate เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
           เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้าน Technology Computing การให้บริการด้าน Computing มีแนวโน้มจะย้ายไปสู่ เทคโนโลยี Cloud Computing, Mobile โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ เชื่อได้ว่าต่อไป Cloud Computing Technology จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นใน ซึ่ง CompTIA ได้มี Certification Program ไว้รองรับแล้ว
 
ประโยชน์ของ CompTIA สำหรับประเทศไทย
          CompTIA เป็น Certificate ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก นั่นทำให้เราแตกต่างจาก Certificate ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะในแต่ละประเทศที่อ้างอิงถึงงานในระดับเล็กๆ แต่เรามีมุมมอง ในภาพที่เป็น องค์กรการศึกษา ICT ที่เป็นระดับโลก สำหรับภาคอุตสาหกรรมระดับโลก ซึ่งเราทำ CompTIA เป็นมาตรฐานที่อยู่ในระดับสากล และ CompTIA ได้รับการยอมรับจาก กว่า 2,000 ผู้ประกอบกิจการทั่วโลก ผมคิดว่ามันแตกต่างกันอย่างมาก และเรามีอัตราเติบโตที่เร็วกว่า เพราะมีหลายประเทศที่ได้มีการทำความร่วมมือกับ CompTIA และสิ่งนี้ทำให้ องค์กรของรัฐ สถาบันการศึกษา บริษัท อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมและให้การยอมรับ CompTIA
 
Certificate ของ CompTIA ดีกว่าและมีจุดเด่นกว่าของที่อื่นอย่างไร
            ยกตัวอย่าง Certificate ของค่าย Microsoft, Certificate CISCO ซึ่งแต่ละค่ายนั้นก็เป็นสอบในเรื่อง Product ของใครของมันไม่เกี่ยวกัน แต่ของ CompTIA นั้น คุณสามารถนำไปอ้างอิงเพื่อสอบต่อกับ Microsoft หรือ CISCO และที่อื่นๆได้ CompTIA นั้นจะอยู่ที่ตรงกลาง และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปต่อกับ Certificate ของที่ไหนก็ได้


Copyright (C) 2012 CompTIA Thailand